سفره خانه

مساحت : 320 مترمربع

اتمام عملیات طبق برنامه زمانبندی: آبان 93

درصد پیشرفت فیزیکی طبق برنامه زمانبندی: 85 درصد

درصد پیشرفت فیزیکی: 90 درصد

 

 

 

آخرین بروزرسانی (چهارشنبه, 01 بهمن 1393 ساعت 14:20)