فضای سبز

 مساحت: 20000 مترمربع

اتمام عملیات طبق برنامه زمانبندی: شهریور 92

درصد پیشرفت فیزیکی طبق برنامه زمانبندی: 100%

درصد پیشرفت فیزیکی: 95%

 

آخرین بروزرسانی (چهارشنبه, 21 آبان 1393 ساعت 06:35)