تامین انرژی مجموعه


1. آب : طبق بررسی صورت گرفته و مطالعات میدانی ، مکان تأمین آب از چاه های موجود و یا احداثی مسیر خواهد بود .لازم به ذکر است با توجه به بسته بودن مدار ، آب مورد نیاز در مجموعه پارک آبی یکبار تأمین خواهد شد.

2. گاز :  با توجه به وجود خطوط انتقال گاز در نزدیکی مجموعه ، تامین گاز مورد نیاز -که حداکثر 2500 متر مکعب در ساعت می باشد -  کار چندان مشکلی به نظر نمی رسد.

3. برق : تأمین برق با احداث واحدهای تولید پراکنده انرژی الکتریسیته میسر می گردد.

 

هدف از احداث واحدهای توليد پراکنده :

1- تولید انرژی الکتریسیته مورد نیاز
2- کاهش هزینه های اتصال به شبکه
3- واگذاری مازاد  توان تولید ی به شرکت برق و درامد زایی
4- استفاده از انرژی سوخت گاز برای مصارف دیگر مانند: CHP-CCCHP-CEA - IHES -MSW  
5- جلوگیری از آلودگی محیط زیست (احداث هر واحد 1MW مانع از انتشار سالانه 3900 تن الاینده CO2)
6- بهره وری بالای 90 درصد از سوختن گاز