دریاچه مصنوعی

مساحت: 20000 متر مربع
شامل: قایقرانی ، ماهیگیری و آمفی تاتر روی آب
اتمام عملیات طبق برنامه زمان بندی: شهریور 93
تکمیل و آماده بهره برداری